ตัวอย่างคนทำการเกษตรในวันหยุด ครบวงจร ให้ความยั่งยืนในอนาคตก่อนเกษียณ

การเกษตร เป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักและเส้นทางสำรอง ในการดำรงชีวิตการหารายได้เลี้ยงครอบครัว และยังเป็นอีกหนึ่งทางสำคัญ ที่หลายคนเลือกวางแผนไว้ล่วงหน้า เมื่อเราเลิกทำงานประจำแล้ว เกษียณอายุ ในวันนี้ขอนำเสนออีก 1 ท่าน ที่ใช้เวลาในวันหยุด สร้างความยั่งยืนก่อนการเกษียณอายุ ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณ ธวัชชัย เเววสูงเนิน

ตัวอย่างคนทำการเกษตร

ตัวอย่างคนทำการเกษตร

โดยคุณธวัชชัย ได้ให้ข้อมูลว่า ได้ทำเกษตรในวันหยุดด้วยตนเองกับครอบครัว โดยการปลูกพืชตามท้องถิ่น ที่สามารถดูแลได้ง่ายและเข้ากับดินในภูมิภาคของเรา โดยเริ่มจากวันนี้ คิดและลงมือทำ

ตัวอย่างคนทำการเกษตร

ตัวอย่างคนทำการเกษตร

พืชที่ปลูกก็มีทั้งยืนต้นและพืชเล็กล้มลุก อย่างเช่น มะขามเทศ กล้วยน้ำว้า มะพร้าวน้ำหอม ข้าวหอมมะลิ และพืชผักสวนครัวทั่วไป

ตัวอย่างคนทำการเกษตร

ตัวอย่างคนทำการเกษตร

ตัวอย่างคนทำการเกษตร

นอกจากการปลูกพืชชนิดต่างๆ แล้ว คุณธวัชชัยยังได้เลี้ยงโคเนื้อ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสลิดปลาหมอ เมื่อเลี้ยงโคเนื้อ ก็จะได้มูลเอามาใส่ผักหรือต้นไม้ที่ปลูก ก็เป็นปุ๋ยอย่างดี

ตัวอย่างคนทำการเกษตร

ตัวอย่างคนทำการเกษตร

ตัวอย่างคนทำการเกษตร

คุณธวัชชัย บอกว่าตนเองมีความสุข ทำการเกษตร เพราะตนเองได้ใช้เวลาว่างในวันหยุด ได้ทำสิ่งที่ตนเองรัก ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตาม ถ้าเรามีความรักความพอใจแล้ว สิ่งที่เราทำก็จะออกมาด้วยหัวใจส่งผลให้มีความสุข

ตัวอย่างคนทำการเกษตร ตัวอย่างคนทำการเกษตร

มีเงินเก็บก้อนหนึ่งเล็กๆ ได้มาลงทุนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีความสุขในปัจจุบัน และเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้า ต่อไปก็ได้เก็บผลผลิต อยู่ได้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงพี่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้อยู่แบบพอเพียงมีความสุขกายมีความสุขใจ

ตัวอย่างคนทำการเกษตร

ตัวอย่างคนทำการเกษตร

บ้านน้อยกลางสวน ก่อสร้างเอง

ตัวอย่างคนทำการเกษตร

เมื่อถามถึงการตลาดและเครือข่าย ตนเองได้เป็นเครือข่าย young smart farmer จังหวัดนครราชสีมา เครือข่ายลูกหลานเกษตรกลับบ้านโคราช โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอขอบคุณ คุณธวัชชัย แววสูงเนิน เฟซบุ๊ก Thawatchai Waewsungnoen (ตัวอ้วน กะ ตัวป้อม)

Add Comment

8 + 1 =